จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 9 เดือน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.9/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-27 14:28:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ธ.ค. 2562 จินดา หงษ์บิน