จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/17/2563
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-09 18:36:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ