จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/31/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-07 14:51:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ