จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณจากวัดโคกหัวข้าว ถึงไฟฟ้า ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค. 25/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
21 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-26 17:08:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ธ.ค. 2562 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ