จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแพร่
ชื่อโครงการ :
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลักขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เลขที่สัญญา :
กปภ.พร.2/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
วัชรีรัตน์ แสงจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-06 15:55:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2562 วัชรีรัตน์ แสงจันทร์