จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณหน้าโครงการอาม่าสาลี่ ไปจนถึงห้วยสมอ หมู่ที่ 4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/34/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-22 15:01:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์