จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม.55+000 ถึง กม.58+535 อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/31/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
26 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 10:25:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6