จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างงานย้าย แนวท่อประปา บริเวณก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงสถานีรถไฟสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/24/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
21 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-19 14:55:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ธ.ค. 2562 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์