จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บริเวณถนนคลองจากน้อย - คลองสะบ้า หมู่ที่ 4 บ้านคลองสะบ้า ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.11/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-03 14:12:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ม.ค. 2563 จินดา หงษ์บิน