จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บริเวณสะพานท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบางอิน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.12/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-03 14:15:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ม.ค. 2563 จินดา หงษ์บิน