จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้ บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด หมู่ที่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 14/2563
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 10:17:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 ม.ค. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ