จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานวางท่อ S ขนาด 250 มม. บนชุดเหล็กรับท่อเกาะเสาราวสะพานลำห้วยเหนือ (ทางออกมหาสารคาม) ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/30/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 10:23:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6