จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าเทศบาลวังสะพุง - สี่แยกนำเจริญ อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/7/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-25 15:52:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7