จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/36/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-22 15:28:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ม.ค. 2563 น.ส.ปวีณา พวงทิพย์