จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างกำแพงกันดินของกรมชลประทานบริเวณคลอง ร.1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาสงขลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/12/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-23 14:29:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5