จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างดูแลทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ กปภ.สาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
19/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-08 11:17:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ก.ย. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง