จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/23/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-24 13:22:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5