จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงหลังคาอาคาร, ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๑๐ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/6/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-31 11:40:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ธ.ค. 2562 กปภ.ข.10