จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อเสริมแรงดันขนาด Dia ๓๑๕มม. (กปภ.สาขาพยุหะคีรี)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/7/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-13 16:31:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 กปภ.ข.10