จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ดิน (น.ส.3ก) เลขที่ 3139 เล่มที่ 32 ก หน้า 39 เลขที่ดิน 80 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 27 /2563
วันที่ทำสัญญา :
20 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-26 15:38:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2562 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร