จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างบริเวณสะพานบ้านนายอุทิศ จู๋ยืนยง ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายทองสุข ยันตรีสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/31/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-09 10:38:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 มี.ค. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา