จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างสะพานชุมชนกุดเป่ง ม.6 (ถนนจันทร์วีรศักดิ์ - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/28/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-22 10:37:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ