จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.20/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-15 10:55:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2563 นส.นิชานันท์ นพคุณ