จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจก.สกลโฮม พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/14/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ม.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-27 11:57:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7