จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำสถานีเพิ่มแรงดันมหาราช กปภ.สาขาตรัง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/17/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-07 09:12:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5