จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ สาย อ.ท่าบ่อ - อ.ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๓๔+๕๙๐ - กม.๔๗+๔๗๖ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/13/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-14 19:19:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7