จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาโครงการบ้านจัดสรร บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเดนท์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก(กปภ.สาขาพิษณุโลก)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/5/2563
วันที่ทำสัญญา :
16 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-30 14:32:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 กปภ.ข.10