จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 วางท่อเสริมแรงดัน สะพานเชื่อม-ทางเข้าบ้านสร้างแห่ ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/10/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-24 14:46:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7