จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำ สถานีเพิ่มแรงดันโคกสูง กปภ.สาขาสงขลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/16/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-10 16:24:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5