จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขานาทวี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/10/2563
วันที่ทำสัญญา :
19 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 เม.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-12-23 13:56:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5