จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากช่อง
ชื่อโครงการ :
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
เลขที่สัญญา :
ปช.1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
ธนิดา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-11-08 14:48:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2562 ธนิดา