จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/14/2563
วันที่ทำสัญญา :
26 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-10 16:23:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5