จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ กุ่ยเชียงกง ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง (ฝั่งขวา) ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/86/2563
วันที่ทำสัญญา :
24 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 11:58:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 เม.ย. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา