จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำแยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/26/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-07 14:07:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ม.ค. 2563 นายเอกรัตน์ กรปรีชา