จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/25/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-06 13:32:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร