จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขาบางสะพาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/29/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-14 13:58:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร