จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำจาก กปภสาขาทุ่งสง ถึง สถานีจ่ายน้ำนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/53/2563
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 10:46:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค