จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง-กปภ.สาขาไชยา บริเวณสะพานคลองท่าปูน-โรงเรียนบ้านไทรงาม ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/36/2563
วันที่ทำสัญญา :
9 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-10 15:41:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค