จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงท่อส่งน้ำจากหน่วยบริการท่าฉาง กปภ.สาชาไชยา ถนนสาย 4112 ตอนไชยา-พุนพิน ที่ กม.61+000 ถึง กม.63+000 (ขวาทาง) ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/47/2563
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 15:29:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค