จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านปรารถนา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/40/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 18:44:42
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค