จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ศรีตะกั่วป่า ถ.อุดมธารา ถ.กลั่นแก้ว (ตลาดเก่า) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วปา จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/41/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-15 18:46:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค