จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
ปรับปรุงโรงกรองน้ำ พร้อมถังกรองน้ำโครงสร้าง คสล. ขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. (ขนาด 13x50 เมตร) ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/16/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-20 09:21:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค