จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/52/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-07 15:03:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 พ.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค