จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อส่งน้ำทดแทนการซื้อน้ำประปาบริษัทเอกชน(RO) บริเวณบ้านปลายแหลม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/18/2563
วันที่ทำสัญญา :
17 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 14:27:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค