จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/27/2563(บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง)
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-13 11:59:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 10 เม.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
1 17 ม.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ