จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
ชื่อโครงการ :
จ้างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
เลขที่สัญญา :
-
วันที่ทำสัญญา :
24 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-30 15:20:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2562 นางอัมพร เจียรสกุลสุข