จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network (VPN) การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่สัญญา :
กจห.2/2563
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ม.ค. 2565
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-18 10:04:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2563 กองจัดหา