จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.บผ./1/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-11 15:06:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2562 นางมณีรัตน์ สีแพน