จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสวรรคโลก
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สว.9/2562
วันที่ทำสัญญา :
28 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.วิชชุตา มารอด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-20 15:28:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2562 น.ส.วิชชุตา มารอด