จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา ชม.(พ) 98/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-24 15:20:13
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ก.ย. 2562 นางธนรรชญกร สีหบัณฑ์